1. Każdy członek Fanklubu ma obowiązek uczęszczać na większość spotkań organizowanych przez Fanklub.
2. Każdy członek Fanklubu powinien udzielić pomocy przy organizacji imprez i spotkań.
3. Każdy członek musi zostawić kontakt w postaci numeru telefonu, numeru gg lub adresu e-mail.
4. W razie ewentualnej niedyspozycyjności każdy członek ma obowiązek poinformować o tym któregoś z pozostałych członków.
5. Każdy członek Fanklubu powinien w miarę możliwości wspomagać fanklub poprzez regularne wpłacanie składek na rzecz działalności organizacji.
6. Na oficjalnych spotkaniach, konwentach, akcjach oraz eventach organizowanych lub współorganizowanych przez Fanklub zabrania się spożywania alkoholu.
7. Działalnością Fanklubu zarządza prezes, wybierany większością głosów spośród i przez członków Fanklubu, po rezygnacji poprzedniego prezesa. Prezes ma obowiązek powołać skarbnika oraz możliwość wyznaczenia osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy działalności Fanklubu.
8. Każdy członek Fanklubu ma OBOWIĄZEK dobrze się bawić.